Uttalande från FI:s Internationella Sekretariat om världsläget

Fjärde Internationalens ledningsorgan, Internationella Sekretariatet, antog på sitt möte 2-3 juni ett uttalande om världsläget, där man konstaterar att vi står inför omfattande revolutionära utbrott.

Läs hela uttalandet:

Uttalande från FI:s Internationella Sekretariat, 2 juni

19 jun 2016