Den anti-imperialistiska kampen efter Hugo Chavez död

I en not från Fjärde Internationalens Allamerikanska Byrå görs en första analys av situationen efter Chavez död. Till noten finns bifogat ett längre utdrag ur en resolution från Nucleo Cuarta Internacional – en grupp i Venezuela som ansökt om att bli FI:s sektion i Venezuela.

Läs här:

20130308fi-am-venez.pdf

11 mar 2013