Sydafrika: Tal av Lybon Mabasa på EFF-möte

Economic Freedom Fighters (EFF) höll den 13-16 december 2014 en konferens med massdeltagande - National People's Assembly.

På nätet finns flera videor från detta tillfälle, se t ex här: Julius Malema Opening Speech

På konferensen talade även Lybon Mabasa, från Socialist Party of Azania (SOPA) och Fjärde Internationalens sydafrikanska sektion.

Hans tal finns här: 

20141216lybon-speccheff.pdf 

30 jan 2015