Strejkrörelser i Frankrike och POI:s roll

Ungefär samtidigt som tågstrejken här i Sverige genomförde järnvägsarbetarna i Frankrike en omfattande strejk mot regeringens planer på att splittra upp Frankrikes SJ (SNCF) i flera konkurensutsatta bolag. Det förekommer även andra viktiga strejkrörelser i Frankrike, liksom försök att samordna kampen med hjälp av rörelsen för enhet och motstånd, i vilken medlemmar i det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI) spelar en drivande roll.

Fjärde Internationalens franska sektion – Internationalistiska Kommunistiska Strömningen (CCI) – verkar inom POI.

Läs mer i en rapport med översättnignar från POI:s veckotidning Informations Ouvrières ("Arbetarinformation") här: 20140619-franio.pdf

10 jul 2014