Specialnummer av La Vérité om den palestinska frågan ute

Ett tjockt specialnummer av La Vérité (191 sidor i den franska utgåvan) har publicerats. Det utgörs av dokument från Fjärde Internationalen om den palestinska frågan, från 1947 till våra dagar. Se innehållsförteckningen under rubriken La Vérité ovan.

1 nov 2016