SPANIEN: Uttalanden från FI:s sektion (POSI)

Fjärde Internationalens sektion i Spanien, det Internationalistiska Socialistiska Arbetarpartiet (POSI), är aktiva i att försöka mobilisera arbetarna och deras organisaioner mot den monarkiska regimens förtryck av det katalanska folkets rättmätiga krav på att själva få avgöra sitt öde. Kampen för de demokratiska rättigheterna är oundvikligt kopplad till arbetarnas sociala kamp och båda kräver att monarkin och dess institutioner ärvda från frankismen sopas bort.

Läs vidare: Två uttalanden från POSI, från 1, repsekive 4 oktober

5 okt 2017