La Vérité nr 89 ute

La Vérité nr 89, mars 2016, – med texter om och från Fjärde Internationalens 9:e Världskongress - har publicerats. Se innehållsförteckning på svenska under rubriken "La Vérité" ovan.

Rapportmöte 9:e Världskongressen

Rapportmöte i Paris den 10:e februari, efter Värdskongressens slut

27 mar 2016