La Vérité nr 82 ute

La Vérité nr 82 (juni 2014) är ett specialnummer om Första världskriget, under temarubriken En annan synpunkt på 1914, med artiklar i synnerhet om arbetarrörrelsens utveckling under kriget och dess förhållningssätt till det.

Se fullständig innehållsförteckning under rubriken "La Vérité".

10 jul 2014