La Vérité nr 81 ute

I La Vérités marsnummer (2014) finns å ena sidan kommentarer och analyser till den aktuella utvecklingen i Ukraina, Afrika, Spanien, Brasilien och Japan samt å andra sidan två artiklar som lyfter fram aktualiteten i Marx' tänkande.

Ledarartikeln finns tillgänglig på engelska här.

Den fullständiga innehållsförteckningen finns under menyn "La Vérité" ovan.

27 mar 2014