La Vérité nr 80 ute

I decembernumret av La Vérité finns bland annat en artikel av François Forgue som härleder Fjärde Internationalens demokratiuppfattning tillbaka till Marx. Ett kortare utdrag ur denna artikel finns på svenska här: 20131200lav80-ff-demokrati.pdf

Ledarartikeln, om den internationella klasskampens aktuella utveckling, finns tillgänglig på engelska här.

Hela innehållsförteckningen finns på svenska under rubriken La Vérité ovan.

3 jan 2014