La Vérité nr 79 ute

La Vérité nr 79 (685) – september 2013 – har publicerats. En fullständig innehållsförteckning finns under menyn "La Vérité" ovan. Ledarartikeln, om den aktuella utvecklingen av klasskampen och krigen, finns tillgänglig på engelska för nedladdning: 20130915-lav79editorial.pdf

29 sep 2013