La Vérité nr 78 ute

La Vérité nr 78 (684, juni 2013) har publicerats. De första 35 sidorna består av slutdeklarationen och rapporter från FI:s 8:e världskongress, som hölls i Dourdan, utanför Paris, den 26-29 april 2013. Se fullständig innehållsförteckning på La Vérité-sidorna.

16 jun 2013