La Vérité nr 77 ute

Nummer 77 (683) av Fjärde Internationalens teoretiska tidskrift La Vérité har publicerats på franska. Den engelska versionen kommer inom kort och kan beställas redan nu.

Se fullständig innehållsförteckning under menyn La Vérité.

Ledarartikeln, om Kriget i Mali, folkens rättigheter, revolution och kontrarevolution, finns tillgänglig på svenska:

20130301lg-ledare.pdf

21 mar 2013