Kina och Fjärde Internationalen

Utvecklingen av klasskampen i Kina är dramatisk och av central betydelse för hela världsutvecklingen. I en serie artiklar försöker Fjärde Internationalen belysa denna utveckling och ange en kampinriktning, för uppbyggandet av en kinesisk sektion och för en politisk revolution.

Artiklarna finns tillgängliga på engelska. Den senaste är från februari 2013, skriven efter det kinesiska kommunistpartiets 18:e kongress, publicerad i La Vérité nr 77(683).

2 apr 2013