Internationell ungdomsbulletin

Revolutionära ungdomsorganisationer i fem länder ger tillsammans ut en Internationell ungdomsbulletin.

Det är Ungdomsorganisationen för Revolutionen (OJR) i Algeriet, Ungdom-Revolution (JR-IRJ) i Brasilien, Ungdomens Revolutionära Organisation (ORJ) i Spanien, Revolutionära Ungdomars Förbund (ARJ) i Frankrike och ungdomar i Socialist Organizer i USA. Ungdomar från andra länder deltar också i samarbetet.

Läs den engelska versionen av det senaste numret (nr 8) av bulletinen!

2 mar 2013