Härdsmältan är verklig!

Härdsmältan är verklig är en resolution som IAS antog på sin konferens i juni 2017. Den utgör en uppdatering och precisering på några punkter till den mer omfattande resolution som antogs i augusti 2016 (nr 2 i skiftserien).

Texten består av följande kapitel:

1. Revolution!

2. Kongress och budget i medvind

3. Problemen bryter igenom, liksom motståndet

4. (s)veket på område efter område

5. Vänsterpartiet

Resolutionen avslutas med att lyfta fram betydelsen av den Öppna Världskonferens mot krig och utsugning som planeras att hållas i Alger i slutet av 2017 – hundra år efter den ryska revolutionen.

Pris 20 kr (16 sidor) – Skriv till fjardeinter@icloud.com för beställning