Nr 2

Systemkrisens uttryck i Sverige och uppbyggandet av Fjärde Internationalens svenska sektion

 

Systemkrisens uttryck i Sverige och uppbyggandet av Fjärde Internationalens svenska sektion är en resolution som IAS antog på sin konferens i augusti 2016. Det handlar om en kartläggning av det politiska, sociala och ekonomiska landskapet, om en resurs och referenspunkt för ett fortsatt politiskt utarbetande.

Texten består av följande huvudkapitel:

Inledning

1. Världsomfattande kris för det kapitalistiska systemet

2. Den världsekonomiska krisens uttryck i Sverige

3. Regimkris och urartning av partiväsende och civilsamhälle

4. Den svenska arbetarrörelsens kris

5. Partibyggarstrategi och förhållningssätt till EU

Slutord

 

Pris 40 kr (64 sidor) – Skriv till fjardeinter@icloud.com för beställning