Nr 1

Fjärde Internationalens programmatiska grunder

Fjärde Internationalens programmatiska grunder är en kommenterad sammanfattning av de ännu aktuella delarna av Fjärde Internationalens program, det så kallade Övergångsprogrammet. Framställningen kompletteras med utdrag från andra relevanta texter.

Texten består av följande kapitel:

Inledning

1. Nödvändigheten av ett program och dess karaktär

2. Den materialistiska historieuppfattningen

3. Den objektiva situationen

4. Revolutionärernas grundläggande uppgifter och allmänna förhållningssätt

5. Förhållandet till andra klasser, regeringar, stater, nationer och byråkratin inom en arbetarstat

6. Den strategiska inriktningen på arbetarklassen och dess massorganisationer

7. Den strategiska nödvändigheten av att samordna kampen om den politiska makten i organ som kan ena alla förtryckta och deras organisationer

8. Innebörden av övergångsmetoden

9. Övergångskrav och kampformer

10. Internationalens interna regim

 

Pris 20 kr (24 sidor) – Skriv till fjardeinter@icloud.com för beställning