IAS' Teoretiska Skriftserie

 Internationella Arbetarsocialisters Teoretiska skriftserie publicerar teoretiska och historiska dokument som syftar till att bidra till uppbyggandet av Fjärde Internationalen och dess svenska sektion – och väcka till eftertanke i arbetarrörelsen i sin helhet.

 

 

Härdsmältan är verklig!

 

Systemkrisens uttryck i Sverige och uppbyggandet av Fjärde Internationalens svenska sektion

Fjärde Internationalens programmatiska grunder