Fjärde Internationalens 9:e Världskongress

Från den 8:e till den 10:e februari 2016 höll Fjärde Internationalens sin 9:e Världskongress. Kongressen tog sig framgångsrikt och enat an de utmaningar som Världskrisen i allmänhet, och angreppen mot FI i synnerhet, aktualiserat.

Kongressen konstaterade å ena sidan att:

"[Imperialismen] har beslutat av använda sig av den situation som har skapats av de krigshandlingar, de terroristattentat och de massakrer som den organiserar, för att förverkliga villkoren för att förstöra arbetarnas huvudsakliga erövringar. Och för att lyckas med det, att angripa existensen av de organisationer som, inom de imperialistiska länderna, ger struktur till arbetarklassen såsom organiserad klass och som i de dominerade länderna utgör ryggraden i folkens motstånd mot imperialismens förstörelse av nationerna."

Och å andra sidan att det:

"förbereds gigantiska revolutionära utbrott, motsvarande de som skakade Tunisien och Egypten 2011, eller de som fortsätter och fördjupas i Palestina, eller de som förbereds i Latinamerika. En revolutionär våg som ingen kontinent kommer att undgå, i synnerhet inte Europa."

För att komma fram till det dubbla konstaterandet att det inte finns någon:

"mer påträngande och mer avgörande uppgift för revolutionärer, vid detta tillfälle med en vändpunkt i världssituationen, än att dyka ned för att förankra sig i hjärtat av de klassorganisationer som utgör ryggraden för de stora arbetarmassornas kamp."

och att Fjärde Internationalen därför:

"bjuder in alla arbetare, aktivister och ungdomar att ansluta sig till denna kamp, att delta i utarbetandet av de former som den bör anta i förhållande till situationens snabba utveckling och, för att göra detta, bjuder Fjärde Internationalen in dem att ansluta sig till dess led."

och:

"åtar sig att organisera ett permanent politiskt utbyte, mellan de aktivister som engagerar sig i denna kamp, på internationell nivå."

Hela uttalandet finns här (som pdf):

  • Deklaration från Fjärde Internationalens 9:e Värlsdkongress
  • 13 feb 2016