FI-uttalande om stöd till de venezuleanska arbetarna inför valet

I ett uttalande från FI:s Internationella Sekretariat slås fast att FI och dess sektioner tar ställning för arbetarna och folket i Venezuela, som kommer att rösta för Maduro, mot imperialismen och dess lakej Capriles.

Uttalandet finns på engelska här. Den politiska linjen bygger vidare på ett tidigare uttalande som finns på svenska: 20130308fi-am-venez.pdf 

10 apr 2013