FI och situationen i det f d Sovjetunionen

Fjärde Internationalen växte fram utifrån 1920- och -30-talets vänsteropposition i Sovjetunionen. Även om kontinutiteten i kampen  närmast totalt utplånades av stalinismen, så intar det f d Sovjetunionen än idag en särskild plats för Fjärde Internationalen. Ett uttryck för detta är den konferenens som hölls i Kiev den 2-3 november 2013, med delegater från fackliga organsiationer i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Georgien, Kazakstan och Moldavien och med deltagande av två representanter för Fjärde Internationalen, i synnerhet historikern Jean-Jacques Marie.

Läs rapporten från konferensen på svenska, tillsammans med ett utdrag ur en tidigare artikel av Jean-Jacques Marie:20140208-fi-sovjet.pdf

23 jan 2014