Den aktuella situationen i Palestina

Fjärde Internationalen analyserar i senaste numret av Fjärde Internationalens Brev (15 juli) den aktuella situationen i Palestina:

Den aktuella situationen i Palestina är ett koncentrerat uttryck för världssituationen. Mellanöstern-regionen utmärks av en söndringsvåg (Irak, Syrien). Krisen för det amerikanska herraväldet på världsnivå kommer än en gång till uttryck i dess oförmåga att bemästra ”ordningen”, vilket framgår av Mosuls fall och av att en del av Irak har erövrats av den ”Islamiska Armén i Irak och Levanten”.

I ett försök att bemästra denna utveckling har den amerikanska imperialismen varit tvungen att vända sig till sina traditionella allierade, Saudiarabien och Israel. Vilket skärper motsättningarna i hela regionen. Ledarna för den israeliska staten strävar efter utnyttja denna situation i ett försök att åsamka de palestinska massorna nya slag, sedan dessa de senaste veckorna på nytt engagerat sig i en process av mobiliseringar i Gaza och på Västbanken, till 1948-års gränser. Detta är en demonstration på att det som kallas den palestinska revolutionen fortfarande är ett dödligt hot, inte bara för ledarna för den israeliska staten, utan även för ledarna för den amerikanska imperialismen.

Texten finns i sin helhet på svenska här: 20140715palestina.pdf

17 jul 2014