Artikelsamling kring attentaten i Paris

Deklarationer från Fjärde Internationalens Internationella Sekretariat, från det franska Oberoende Arbetarpartiet (POI), från fackliga organisationer osv. finns samlade i engelsk översättning:

Full Dossier: The Political Situation in France and the Activity of the French Section of the Fourth International

24 jan 2015