Senaste nytt

Sida 2

Strejkrörelser i Frankrike och POI:s roll

10 jul 2014

Ungefär samtidigt som tågstrejken här i Sverige genomförde järnvägsarbetarna i Frankrike en omfattande strejk mot regeringens planer på att splittra upp Frankrikes SJ (SNCF) i flera konkurensutsatta bolag. Det förekommer även andra viktiga strejkrörelser i Frankrike, liksom försök att samordna kampen med hjälp av rörelsen för enhet och motstånd, i vilken medlemmar i det franska Oberoende [...]


Frågor och svar om Ukraina

28 maj 2014

Frågor om utvecklingen i Ukraina och om Fjärde Internationalens ställningstaganden i förhållanden till dem besvaras med hjälp av utdrag från uttalanden och artiklar.   Questions and Answers about Ukraine


Uttalanden från SOPA och NUMSA om Sydafrikanska valresultatet

24 maj 2014

Även om ANC blev det överlägset största partiet i det sydafrikanska parlamentsvalet 7 maj 2014, så visar en närmare analys att de endast fick stöd av 36,39%, räknat på samtliga röstberättigade. Sedan 1994, då motsvarande siffra var 53%, har deras stöd minskat sakta med säkert. Det nya partiet Economic Freedom Fighters gjorde ett mycket bra [...]


SOPA i valallians med EFF i Sydafrikanska valet

8 maj 2014

Socialist Party of Azania (SOPA), i vilket Fjärde Internationalens sydafrikanska sektion verkar, har ingått en valallians med det nya partiet Economic Freedom Fighters (EFF), lett av Jullius Malema, tidigare ordförande för ANC:s ungdomsförbund. Bland de SOPA-medlemmar som står med på EFF:s vallista finns ordförande Tiyani Lybon Mabasa. Läs mer om valalliansen och om strejkrörelsen bland [...]


Artiklar om Ukraina

27 mar 2014

Omedelbart innan utbrottet av den dramatiska utvecklingen i Ukraina hölls en konferens för arbetarorganisationer från det f d Sovjetunionen i Kiev. Rapporten från Fjärde Internationalens representanter finns på på svenska: 20140208-fi-sovjet.pdf Därefter har Fjärde Internationalen och dess sektioner fortlöpande publicerat uttalanden och artiklar. En första artikelsamling på engelska finns här.


La Vérité nr 81 ute

27 mar 2014

I La Vérités marsnummer (2014) finns å ena sidan kommentarer och analyser till den aktuella utvecklingen i Ukraina, Afrika, Spanien, Brasilien och Japan samt å andra sidan två artiklar som lyfter fram aktualiteten i Marx' tänkande. Ledarartikeln finns tillgänglig på engelska här. Den fullständiga innehållsförteckningen finns under menyn "La Vérité" ovan.


FI och situationen i det f d Sovjetunionen

23 jan 2014

Fjärde Internationalen växte fram utifrån 1920- och -30-talets vänsteropposition i Sovjetunionen. Även om kontinutiteten i kampen  närmast totalt utplånades av stalinismen, så intar det f d Sovjetunionen än idag en särskild plats för Fjärde Internationalen. Ett uttryck för detta är den konferenens som hölls i Kiev den 2-3 november 2013, med delegater från fackliga organsiationer i [...]


La Vérité nr 80 ute

3 jan 2014

I decembernumret av La Vérité finns bland annat en artikel av François Forgue som härleder Fjärde Internationalens demokratiuppfattning tillbaka till Marx. Ett kortare utdrag ur denna artikel finns på svenska här: 20131200lav80-ff-demokrati.pdf Ledarartikeln, om den internationella klasskampens aktuella utveckling, finns tillgänglig på engelska här. Hela innehållsförteckningen finns på svenska under rubriken La Vérité ovan.


Vad står på spel i mobiliseringarna i Katalonien?

2 okt 2013

Den 11 september genomfördes en enorm manifestation i Katalonien, med en mänsklig  kedja som sträckte sig från franska gränsen till Kataloniens södra gräns, över 480 kilometer och med mellan 400 000 och 1,6 miljoner deltagare (enligt olika källor). Huvudkravet var en omedelbar folkomröstning om Kataloniens självständighet. Fjärde Internationalens Nyhetsbrev (nr 18, 16 september 2013) försöker [...]


La Vérité nr 79 ute

29 sep 2013

La Vérité nr 79 (685) – september 2013 – har publicerats. En fullständig innehållsförteckning finns under menyn "La Vérité" ovan. Ledarartikeln, om den aktuella utvecklingen av klasskampen och krigen, finns tillgänglig på engelska för nedladdning: 20130915-lav79editorial.pdf


La Vérité nr 78 ute

16 jun 2013

La Vérité nr 78 (684, juni 2013) har publicerats. De första 35 sidorna består av slutdeklarationen och rapporter från FI:s 8:e världskongress, som hölls i Dourdan, utanför Paris, den 26-29 april 2013. Se fullständig innehållsförteckning på La Vérité-sidorna.


Deklaration från FI:s 8:e Världskongress

2 maj 2013

Till arbetare, ungdomar och aktivister från arbetarrörelsensoch den demokratiska rörelsens alla inriktningar   Fjärde Internationalens 8:e kongress har nyligen avlutat sitt arbete. Vi delegater från 50 länder, som deltog på denna kongress, lägger fram våra huvudsakliga slutsatser för diskussion. Kongressens dagordning förutsåg en bred diskussion gällande kampen mot krig och mot de militära interventionerna och [...]


FI-uttalande om stöd till de venezuleanska arbetarna inför valet

10 apr 2013

I ett uttalande från FI:s Internationella Sekretariat slås fast att FI och dess sektioner tar ställning för arbetarna och folket i Venezuela, som kommer att rösta för Maduro, mot imperialismen och dess lakej Capriles. Uttalandet finns på engelska här. Den politiska linjen bygger vidare på ett tidigare uttalande som finns på svenska: 20130308fi-am-venez.pdf 


Kina och Fjärde Internationalen

2 apr 2013

Utvecklingen av klasskampen i Kina är dramatisk och av central betydelse för hela världsutvecklingen. I en serie artiklar försöker Fjärde Internationalen belysa denna utveckling och ange en kampinriktning, för uppbyggandet av en kinesisk sektion och för en politisk revolution. Artiklarna finns tillgängliga på engelska. Den senaste är från februari 2013, skriven efter det kinesiska kommunistpartiets [...]


La Vérité nr 77 ute

21 mar 2013

Nummer 77 (683) av Fjärde Internationalens teoretiska tidskrift La Vérité har publicerats på franska. Den engelska versionen kommer inom kort och kan beställas redan nu. Se fullständig innehållsförteckning under menyn La Vérité. Ledarartikeln, om Kriget i Mali, folkens rättigheter, revolution och kontrarevolution, finns tillgänglig på svenska: 20130301lg-ledare.pdf


Den anti-imperialistiska kampen efter Hugo Chavez död

11 mar 2013

I en not från Fjärde Internationalens Allamerikanska Byrå görs en första analys av situationen efter Chavez död. Till noten finns bifogat ett längre utdrag ur en resolution från Nucleo Cuarta Internacional – en grupp i Venezuela som ansökt om att bli FI:s sektion i Venezuela. Läs här: 20130308fi-am-venez.pdf


Internationell ungdomsbulletin

2 mar 2013

Revolutionära ungdomsorganisationer i fem länder ger tillsammans ut en Internationell ungdomsbulletin. Det är Ungdomsorganisationen för Revolutionen (OJR) i Algeriet, Ungdom-Revolution (JR-IRJ) i Brasilien, Ungdomens Revolutionära Organisation (ORJ) i Spanien, Revolutionära Ungdomars Förbund (ARJ) i Frankrike och ungdomar i Socialist Organizer i USA. Ungdomar från andra länder deltar också i samarbetet. Läs den engelska versionen av [...]


Fjärde Internationalen förbereder sin 8:e Världskongress

1 mar 2013

FI:s 8:e Världskongress kommer att äga rum i april 2013. Förberedande texter och dokument publiceras löpande i La Vérité, så till exempel det dokument som antogs av FI:s Generalråd i juli 2012: Utmaningarna för Fjärde Internationalens 8:e Världskongress. Vi publicerar här kapitelrubrikerna och några viktiga punkter från varje kapitel.   En fullständig och allmän kris [...]


La Vérité 2012

28 feb 2013

En komplett innehållsförteckning över La Vérité nr 73-76 (2012) finns nu tillgänglig på svenska under menyn "La Vérité" ovan.